Aleksandra VASILEVA

Bakalářská práce

Specifika vývoje obchodního a rekreačního turismu v Soči v RF

The specifics of business and recreational tourism in the Russian Federation
Abstract:
The theme of the thesis is the tourism of the resort city of Sochi. Its history; social and economic crisis, which occurred in 2014 and affected the development of tourism; recreational and business tourism are analyzed on the example of a number of hotel products; Also, there are forms of tourism related to professional motives, such as: congress-exhibition tourism, the concept of MICE-tourism; based …více
Abstract:
Tématem bakalářské práce je cestovní ruch letoviska Soči. Jeho historie; sociálně- ekonomická krize, k níž došlo v roce 2014, a která ovlivnila rozvoj cestovního ruchu; rekreační a obchodní turistika jsou analyzovány na příkladu řady hotelových produktů; představeny jsou formy cestovního ruchu související s profesionálními motivy, jako např.: kongresový výstavní turismus, koncept MICE-cestovního ruchu …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Celerová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VASILEVA, Aleksandra. Specifika vývoje obchodního a rekreačního turismu v Soči v RF. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Obchodní ruština

Práce na příbuzné téma