Mgr. Klára Valentová

Master's thesis

Souvislosti generativity a silných stránek charakteru u seniorů

Relationships between the concepts of generativity and character strengths in the elderly
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na prozkoumání souvislostí generativity a silných stránek charakteru u seniorů. Současně jsou zjišťovány vztahy mezi generativitou a demografickými charakteristikami. Byl proveden kvantitativní výzkum, pro jehož účely byly využity následující metody: Loyola Generativity Scale ke zjištění generativního zájmu, Generativity Behavioral Checklist ke zjištění generativního jednání …more
Abstract:
This thesis is concerned to exploration of relationships between generativity and character strengths in elderly. Simultaneously there are discovered relationships between generativity and demographic characteristics. The quantitative reseasch was made, for its purposes were used following methods: Loyola Generativity Scale for detection of generative concern, Generativity Behavioral Checklist for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Anna Havelková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta