Bc. Martina Vašíčková

Bakalářská práce

Děti předškolního věku a digitální technologie

Preschool Children And Digital Technologies
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou používání moderních digitálních technologií dětmi předškolního věku. V teoretické části je stručně uveden vývoj dítěte v předškolním věku, zejména oblasti myšlení, učení či socializace. Následují kapitoly o digitálních technologiích, jejich přínosech i rizicích pro děti a také možnosti rodičovské mediace. Empirická část popisuje kvalitativní výzkum, který přinesl …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with using of digital technologies by preschool children. In the theoretical part, there is shortly mentioned the child development of the preschool period, mainly the field of cognition, learning or socialization. The following chapters deals with digital technologies and their benefits and risks according to preschool children and with the possibilities of parents meditation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta