Karolína FINTESOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Sociální práce na Úřadu práce ČR

Social work at The Employment agency of Czech Republic
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá využíváním postupů sociální práce sociálními pracovníky v agendě hmotné nouze na Úřadu práce ČR. Mým cílem je popsat postupy sociální práce a na základě toho navrhnout nástroj k analyzování metod práce sociálních pracovníků na Úřadu práce ČR. Text bakalářské práce je rozdělen na dvě části. První část je teoretická, ve které jsou vymezeny všechny základní pojmy týkající …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with a usage of social work by social workers in the agenda of material need at the Labour Office of the Czech Republic. My goal is write about the usage by social workers at the Labour Office of the Czech Republic. The text of the bachelor thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and it classifies all the basic concepts related to the topic of this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FINTESOVÁ, Karolína. Sociální práce na Úřadu práce ČR. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií