Michal ZAPALAČ

Bakalářská práce

NATO Rights and Responsibilities

NATO Rights and Responsibilities
Abstract:
This thesis analyses the rights and responsibilities of the North Atlantic Treaty Organization. The thesis deals with the foundation of alliance and its evolution regarding the rights and responsibilities of the Alliance. The thesis concludes that the North Atlantic Treaty Organization is nowadays one of the most important international organizations thanks to its ability to adapt its rights and responsibilities …více
Abstract:
Tahle práce se zabývá právy a povinnostmi Severoatlantické Aliance. Práce pojednává o založení aliance a vývoji aliance s ohledem na její práva a povinnosti. Práce dochází k závěru, že Severoatlantická aliance je v dnešní době jedna z nejdůležitějších mezinárodních organizací na světě díky své schopnosti přizpůsobování svých práv a povinností světovému dění.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010
Identifikátor: 13941

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Nemčoková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAPALAČ, Michal. NATO Rights and Responsibilities. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe