Mgr. Kamila Číhalová

Diplomová práce

Souvislosti mezi vzděláním rodičů, výchovným stylem v rodině a výkonovou motivací žáků druhého stupně základní školy

Relationship between education of parents, educational style in the family and achievement motivation of the second grade of elementary school pupils
Anotace:
Diplomová práce se zabývá souvislostí vzděláním rodičů, výchovného stylu v rodině a výkonovou motivací žáků druhého stupně základní školy. Cílem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem rodiče ovlivňují své děti v rámci podávání výkonu ve škole. Zaměřili jsme se zejména na dva aspekty  vzdělání rodičů a výchovný styl v rodině. Výkonová motivace se nejčastěji popisuje jako potřeba úspěšného výkonu a potřeba …více
Abstract:
This thesis deals with the relationship between education of parents, educational style in the family and achievement motivation of the second grade of elementary school pupils. Main purpose of this study was to investigate how parents influence their children in their performance at school. We focused on two aspects  education of parents and educational style in the family. The achievement motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma