Pavla BROŽOVÁ

Bakalářská práce

Město Děčín v raném novověku ve světle pamětní knihy z let 1567-1627

Town Děčín in the early modern in the light of memorial book from 1567-1627
Anotace:
Práce je výsledkem zpracování děčínské městské knihy z let 1567 až 1627. Prvotní výzkum se zabývá pouze sondami, které jsou vybrány v rozestupu 6 let od prvního roku vedení knihy a vynechán je pro svou obsáhlost poslední rok (celkem práce vychází z analýzy 10 let). Výsledek svého bádání jsem rozdělila do 4 kapitol. První se zabývá historií města Děčína od jeho počátku do roku 1627. Druhá kapitola zahrnuje …více
Abstract:
The work is the result of the analysis Děčín?s city books from the years 1567-1627. Basic research deals only with the probes, which are collected at intervals of 6 years from the first year of the book and dropped it last year (in total work is based on an analysis of 10 years). The result of research is divided into 4 chapters. The first deals with history in the town of since its inception in 1627 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROŽOVÁ, Pavla. Město Děčín v raném novověku ve světle pamětní knihy z let 1567-1627 . Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta