Bc. Petr Černohorský

Diplomová práce

Analýza fungování Regionální fotbalové akademie Pardubice

Analysis of functioning of the regional football academy Pardubice
Anotace:
Magisterská práce analyzuje fungování, organizační strukturu managementu, financování a zázemí Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje. Práce obsahuje teoretické poznatky zaměřené na rozvoj fotbalových talentů. Praktická část rozebírá fungování Regionální fotbalové akademie v Pardubicích a její přínos pro východočeský region. Celková analýza byla provedena pomocí polostrukturovaného rozhovoru …více
Abstract:
The master thesis analyzes the functioning, organizational structure of management, funding and background of the Regional Football Academy of the Pardubice Region. The work contains theoretical knowledge aimed at the development of football talents. The practical part analyzes the functioning of the Regional Football Academy in Pardubice and its contribution to the East Bohemian region. The overall …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií