Bc. Petr Černohorský

Master's thesis

Analýza fungování Regionální fotbalové akademie Pardubice

Analysis of functioning of the regional football academy Pardubice
Abstract:
Magisterská práce analyzuje fungování, organizační strukturu managementu, financování a zázemí Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje. Práce obsahuje teoretické poznatky zaměřené na rozvoj fotbalových talentů. Praktická část rozebírá fungování Regionální fotbalové akademie v Pardubicích a její přínos pro východočeský region. Celková analýza byla provedena pomocí polostrukturovaného rozhovoru …more
Abstract:
The master thesis analyzes the functioning, organizational structure of management, funding and background of the Regional Football Academy of the Pardubice Region. The work contains theoretical knowledge aimed at the development of football talents. The practical part analyzes the functioning of the Regional Football Academy in Pardubice and its contribution to the East Bohemian region. The overall …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2018
  • Supervisor: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií