Theses 

Commercial Communication of Pilsner Urquell on the Czech market – Sophie Marienka Vasak

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Sophie Marienka Vasak

Bakalářská práce

Commercial Communication of Pilsner Urquell on the Czech market

Komerční komunikace značky Plzeňský Prazdroj

Anotace: Tématem této práce je: Komerční komunikace značky Plzeňský Prazdroj. Toto téma bylo vybráno díky obecné důležitosti piva na českém trhu a faktu, že český spotřebitel má k pivu silný vztah. Navíc společnost Plzeňský Prazdroj si drží silnou pozici na českém trhu, stejně jako značnou cenovou prémii u svých produktů. Cílem práce je zhodnotit následující výzkumnou otázku: Je současný image značky v souladu s její komunikací (na českém trhu)? Na základě zodpovězení této otázky je možné rovněž určit vztah, jaký má český spotřebitel k pivu a jeho spotřebě. Součástí práce je také analýza pozice značky Plzeňský Prazdroj na českém trhu, stejně jako image, jaký má značka u spotřebitelů v ČR vytvořen. Jako hlavní metoda zpracování práce byla zvolena případová studie značky Plzeňský Prazdroj, v jejímž rámci byl proveden výzkum trhu ve formě dotazníkového šetření na internetu s vědomím různých úskalí, které tato metoda přináší (problém upřímnosti a pravdivosti odpovědí díky anonymitě respondentů na internetu). Pro eliminaci těchto rizik byl zvolen dostatečně veliký vzorek respondentů, čítající více než 100 lidí. Ve výsledku tak mola být potvrzena stanovená hypotéza, že image značky je v souladu s její současnou komunikací. Práce tak čtenáři poskytne kvalifikovaný vhled do současné pozice značky na českém trhu, včetně její komunikace a image mezi českými spotřebiteli

Abstract: The title of this thesis is : Commercial communications of Pilsner Urquell. This subject has been chosen because of the importance of beer on the Czech market and the fact that Czechs have a special relation regarding beer. Plus the company Pilsner Urquell holds a strong position on the Czech market and has an interesting price premium strategy. The aim of this thesis was to confirm or infirm the following research question: Is the current image in line with the current communication of the brand? Answering this question would permit people to prove the true relation Czechs have with beer and leave behind different assumptions. In addition the place Pilsner Urquell holds on the Czech market would be verified and the image it has on the Czech market will be affirmed. This problematic has mainly been solved using a market research I conducted. The problems encountered were the fact that people might not have been always entirely sincere when answering the survey. Furthermore this market research has mainly been conducted on Internet and different results could have been found if more results were found face to face. These problems were surpassed with a large survey size (more than 100 respondents). As a result it has been possible to confirm the hypothesis. Thus now people can have a verified insight of the Czech beer market and the position of Pilsner Urquell. Reading this thesis will provide people with true information on the communication strategy of Pilsner Urquell and its image in the Czech Republic.

Klíčová slova: Česká Republika, Plzeňský Prazdroj, Image značky

Keywords: Czech Republic, Pilsner Urquell, Image

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Přemysl Průša
  • Oponent: Martin Machek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50198


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 03:06, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz