Kamila Odrášková

Bakalářská práce

Invazivní a neinvazivní monitorace kardiovaskulárního systému v intenzivní péči

Invasive and non-invasive monitoring of the cardiovascular system in intensive care
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá invazivní a neinvazivní monitorací kardiovaskulárního systému v intenzivní péči. Cílem práce je zjistit znalosti zdravotnických záchranářů, pracujících na jednotkách intenzivní péče či anesteziologicko-resuscitačních odděleních, o zásadách invazivní a neinvazivní monitorace kardiovaskulárního systému. V teoretické části jsou jednotlivé metody monitorace popsány dle nejnovějších …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with invasive and non-invasive monitoring of the cardiovascular system in intensive care. The aim of this work is to find out the knowledge of paramedics working in department of anesthesiology, resuscitation and intensive medicine. The individual monitoring methods are described according to the latest professional knowledge in the theoretical part. The research part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavla Šafránková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Odrášková, Kamila. Invazivní a neinvazivní monitorace kardiovaskulárního systému v intenzivní péči. Liberec, 2023. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář