Miroslav Kvěch, DiS.

Bakalářská práce

Elektronický podpis v praxi

Electronic signature in practice
Anotace:
Práce obsahuje teoretický rozbor elektronického podpisu, včetně popisu elektronické značky a časového razítka, kryptografických principů vztahujících se k elektronickému podpisu, jeho bezpečnostních standardů a příslušené legislativy. Samozřejmostí je popis vztahu elektronického podpisu a certifikátu od poskytovatele certifikačních služeb. Použití elektronického podpisu v praxi je zaměřeno na datové …více
Abstract:
The work consists theoretical electronic signature analysis including electronical mark and time stamp description, cryptography principle relating to electronic signature, its security standards and legislation in question. As a matter of fact is description relation between electronic signature and the certificate from certification servises provider. Electronic signature usage in practice is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petr Budiš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. František Tomášek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie