Mgr. Šárka Šimečková

Bachelor's thesis

Buněčná senescence a nádorová onemocnění

Cell senescence and cancer
Abstract:
Buněčná senescence představuje na jedné straně proces zodpovědný za stárnutí organismu, na druhou stranu je i jednou z obranných bariér bránících maligní transformaci. Řada recentních studií naznačuje, že indukce senescence u nádorových buněk by se mohla stát jednou z možných cest protinádorové terapie. Nicméně mnohé poznatky z této oblasti jsou stále značně rozporuplné, zejména z důvodu prokázané …more
Abstract:
Cell senescence is a process responsible for aging; on the other hand, cell senescence is one of the barriers in malignant transformation. Induction of senescence in tumour cells can be a possible approach involved in anticancer therapy. However, the findings in this area remain inconsistent, especially due to recently elucidated secretory activity of the senescent cells and its role in development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta