Mgr. Šárka Šimečková

Bachelor's thesis

Buněčná senescence a nádorová onemocnění

Cell senescence and cancer
Anotácia:
Buněčná senescence představuje na jedné straně proces zodpovědný za stárnutí organismu, na druhou stranu je i jednou z obranných bariér bránících maligní transformaci. Řada recentních studií naznačuje, že indukce senescence u nádorových buněk by se mohla stát jednou z možných cest protinádorové terapie. Nicméně mnohé poznatky z této oblasti jsou stále značně rozporuplné, zejména z důvodu prokázané …viac
Abstract:
Cell senescence is a process responsible for aging; on the other hand, cell senescence is one of the barriers in malignant transformation. Induction of senescence in tumour cells can be a possible approach involved in anticancer therapy. However, the findings in this area remain inconsistent, especially due to recently elucidated secretory activity of the senescent cells and its role in development …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta