Michaela HRICOVÁ

Bakalářská práce

Nevládní neziskové organizace a současná česká politika

Non-Governmental Non-profit Organization and Current Czech Politics
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na nevládní neziskové organizace a současnou českou politiku. Konkrétním záměrem je popsat podobu vztahu nevládních neziskových organizací a politické sféry. V rámci naplnění zmíněného záměru se práce zabývá dvěma dílčími cíli. První zkoumá typy vztahů, v nichž se konkrétní NGOs a česká vláda mohou vyskytovat. Zmíněná část textu popisuje model čtyř C Adila Najama, jenž …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on non-governmental non-profit organizations and current Czech policy. The specific intention is to describe the form of relationship between non-governmental non-profit organizations and the political sphere. Within the fulfilment of the mentioned intention, the work deals with two particular goals. The first goal examines the types of relationships in which the particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRICOVÁ, Michaela. Nevládní neziskové organizace a současná česká politika. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Mezinárodní vztahy - teritoriální studia