Eliška RADOVÁ

Bakalářská práce

Intenzita dopravy Plzeňského kraje

Pilsen region traffic intensity
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na intenzitu dopravy v Plzeňském kraji. Intenzita dopravy je hodnocena na základě dat získaných z webových stránek dopravy Plzeňského kraje. Pro sledování intenzity dopravy bylo vybráno 18 obcí v Plzeňském kraji, kde se zkoumala data ve 4 zvolených týdnech v roce 2018. Práce je rozdělena na několik částí. V první části práce jsou stanovené cíle a metodika, která je v práci …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on traffic intensity in Pilsen region. Traffic intensity is evaluated based on data from the Pilsen region website. To monitor traffic intensity it was selected 18 municipalities in the Pilsen Ragion, where data were analyzed in 4 weeks in 2018. The work is divided into several parts. In the first part of the thesis are goals and methodology, that is used. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RADOVÁ, Eliška. Intenzita dopravy Plzeňského kraje. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/