Bc. Lukáš MACHURA

Diplomová práce

Mobilní dotykové zařízení jako nástroj tvorby výstupu žáků v laboratorních cvičeních

Mobile touch device as a tool for creating laboratory report.
Anotace:
Cílem diplomové práce je provést na místo klasického písemného zápisu výsledku laboratorní práce, záznam pokusu na mobilní dotykové zařízení. Dále vybrat vhodný nástroj pro zpracování videa na platformách Apple a Android. Na dostupném zařízení a ve vybraném nástroji záznam komplexně zpracovat pro využití ve výuce. Následně pak srovnat, zda videozáznam je plnohodnotnou náhradou písemného zápisu výstupu …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to execute a record of a laboratory experiment on a mobile touch device instead of classic written record. Then to choose an appropriate tool for video processing on the Apple and Android platforms. On the available device and with the chosen tool to process completely the record for use in teaching. Then to find out if the videorecord can be meant as a full refund …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bc. Libor Klubal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHURA, Lukáš. Mobilní dotykové zařízení jako nástroj tvorby výstupu žáků v laboratorních cvičeních. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)