Ing. Ivan Tomášik

Bakalářská práce

Možnosti a nástroje na zkvalitnění služeb v cestovním ruchu na Jižní Moravě

Ways and instruments to improve the quality of tourism services in South Moravia
Abstract:
The subject of thesis: “Ways and instruments to improve the quality of tourism services in South Moravia” is a proposal to increase availability of quality services in tourism in South Moravia. The first part focuses on the summary of existing tools and systems to improve service quality in tourism. The second chapter analyzes the current situation of quality management and implementation of quality …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Možnosti a nástroje na zkvalitnění služeb v cestovním ruchu na Jižní Moravě“ je návrh možností zvýšenia kvality v poskytovaní služieb cestovného ruchu na Južnej Morave. Prvá časť je zameraná na zhrnutie existujúcich nástrojov a systémov na zvýšenie kvality služieb v oblasti cestovného ruchu. V druhej časti je analyzovaná súčasná situácia riadenia kvality a zavádzania systémov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Podal
  • Oponent: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta