Ing. Marie Kűchlerová

Diplomová práce

Projekt návrhu a implementace ERP systému ve vybrané společnosti

Design and Implementation of the ERP System in the Selected Company
Anotace:
Cílem diplomové práce je návrh nového informačního systému ve společnosti Sirius a.s., která se dynamicky vyvíjí a je vzhledem ke své neustálé expanzi velmi různorodá. To je hlavní příčinou složitosti jejích procesů a nesourodosti informační podpory, které bylo třeba poznat, pochopit a vyřešit. Řešení spočívalo v analýze procesní a informační struktury, zaměřené na objasnění procesních vztahů a zákonitostí …více
Abstract:
The aim of this thesis is the proposal of a new information system in Sirius Inc., which is developing dynamically and is due to its continuous expansion very diverse. This is the main reason for the complexity of its processes and the disparity information support that was needed to know, understand and resolve. The solution involved in the analysis process and information structure behind-measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Slinták, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kűchlerová, Marie. Projekt návrhu a implementace ERP systému ve vybrané společnosti. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe