Theses 

Analýza využití a znalostí aktivizujících metod učiteli odborného vzdělávání na pozadí dotazníkového šetření – Bc. Jana Svobodová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby

Bc. Jana Svobodová, DiS.

Diplomová práce

Analýza využití a znalostí aktivizujících metod učiteli odborného vzdělávání na pozadí dotazníkového šetření

Analysis of the use and knowledge of activating methods

Anotace: Práce vystihuje problematiku využití aktivizačních metod ve výuce učitelem odborného vzdělávání. V práci se snažím objasnit původ, záměr aktivačních metod a jejich vliv na práci pedagoga. Zároveň se také snažím definovat základní metody, jejich použití a jejich vliv na vztah pedagog – žák. Zabývám se metodou kritického myšlení, která je podle mého názoru základním kamenem pro použití aktivizujících metod pedagogem a též metodou potřebnou k přijetí aktivizujících metod žákem. V praktické části analyzuji znalosti, názor a informovanost o aktivizačních metodách pedagogů odborných škol. Dotazníkovým šetřením se snažím zjistit rozsah využívání a přínos aktivizačních metod v práci pedagoga. Uvedu výsledky výzkumu zaměřeného na aktivizaci ve výuce jako jeden z pilířů kritického myšlení

Abstract: The work describes the issue of the use of activity methods in education teacher training. We try to clarify the origin, intent activation methods and their impact on teachers. While also trying to define the basic methods of their use and their impact on the relationship of teacher - pupil. Deal with the method of critical thinking, which in my view is the cornerstone for the use of activating teaching methods and also the methods needed for the adoption of methods of activating pupil. The practical part will analyze the knowledge, views and information on methods of motivating teachers of vocational schools. Questionnaire survey and controlled interviews trying to determine the extent of the use and benefits of activity methods in the work of teachers. Describing the results of research focused on the activity of teaching as one of the pillars of critical thinking.

Klíčová slova: Aktivizační metody ve výuce, kritické myšlení, vztah pedagog-žák, osobnost pedagoga, historie aktivizačních metod, model EUR, samostatnost, tvořivost Activation methods in teaching, critical thinking, teacher-student relationship, teacher's personality, history, activity methods, per model, independence, creativity.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 13:17, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz