Bc. Zuzana Nešetřilová

Bakalářská práce

Rybářské eventy ve světle gastronomie a cestovního ruchu

Fishing events in the light of gastronomy and tourism industry
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tradicí českého rybářství a rybí gastronomie se zaměřením na rybářské eventy. Cílem bakalářské práce je identifikovat klíčové vlastnosti rybářských eventů v ČR s důrazem na jejich gastronomické aspekty a zároveň potřeby a postoje jejich účastníků. Teoreticko-metodologická část je věnována rybářství, rybí gastronomii a gastronomickému cestovnímu ruchu. Analytická část byla …více
Abstract:
This bachelor theses is focused on tradition of Czech fishing, fish gastronomy and fishing events. The aim of the thesis is to identify the key features of fishing events in the Czech Republic with an emphasis on their gastronomic aspects and the needs and attitudes of their participants. The theoretical part focuses on fishing, fish gastronomy and gastronomy tourism. The analytical part was based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/dnw6t/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Darina Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze