Libor LAPKA

Bachelor's thesis

Vliv výchovného ústavu a jeho možnosti reedukace chlapců s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou

Influence the educational institution and its possibilities of re-education of boys with ordered institutional and protective education
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá vlivem a možnostmi Výchovného ústavu Ostrava-Hrabůvka, oddělení Janová na reedukaci chlapců s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou. Práce je zaměřena na pět chlapců, kteří byli v minulosti umístěni v tomto zařízení. Teoretická část objasňuje pohled do dané problematiky, jak funguje v ČR institucionální péče, co je to předběžné opatření, ústavní výchova, ochranná výchova …viac
Abstract:
The thesis deals with the influence and Educational Institute, Ostrava-Hrabůvka Department Janová on re-education of boys with ordered institutional and protective care. The work is focused on five boys, who were placed in the past on this device. The theoretical section explains the look into the issue, how it works in the Czech Republic the institutional care, what is the preliminary measures, constitutional …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016
Zverejniť od: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAPKA, Libor. Vliv výchovného ústavu a jeho možnosti reedukace chlapců s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta