Kateřina Zichová

Bakalářská práce

Sociální rehabilitace jako prevence sociálního vyloučení z pohledu osob s duševním onemocněním

Social Rehabilitation as a Prevention of the Social Exclusion from the Perspective of People with Mental Condition
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje sociální rehabilitaci, jakožto prevenci sociálního vyloučení, a to z pohledu osob s duševním onemocněním, které tyto služby využívají. V první kapitole teoretické části je vysvětlen pojem duševní onemocnění. Druhá kapitola je věnována sociálnímu vyloučení. Poslední kapitola se zaměřuje na prevenci a služby sociální rehabilitace. V praktické části je popsán výzkum a jeho …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with social rehabilitation, as well as a prevention of social ex-clusion, from the perspective of the persons with mental illness who use these services. The first chapter of theoretical part explains the concepts of mental illness. The second chapter is devoted with social exclusion. The last chapter is focused on prevention and services of social rehabilitation. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Včelařová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zichová, Kateřina. Sociální rehabilitace jako prevence sociálního vyloučení z pohledu osob s duševním onemocněním. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe