MUDr. Petr OSTRUSZKA

Disertační práce

Změny v poruchách vyprazdňování po laparoskopické sleeve gastrektomii

Changes in bowel habits after laparoscopic sleeve gastrectomy
Anotace:
ABSTRAKT Obezita se stala jedním z nejaktuálnějších celosvětových zdravotnických problémů s neustále narůstající prevalencí. Bariatrická chirurgie je nepochybně nejefektivnějším způsobem léčby morbidní obezity. Laparoskopická sleeve gastrektomie (LSG) je v současné době nejčastěji prováděnou bariatrickou operací na světě. Cílem disertační práce bylo vyhodnotit změny v poruchách vyprazdňování u obézních …více
Abstract:
ABSTRACT Obesity has become one of the most important health problems worldwide with constantly increasing prevalence. Bariatric surgery presents undoubtedly the most effective modality to treat morbid obesity. At the present, laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) is the most commonly performed bariatric surgery in the world. The aim of the thesis was to evaluate changes in bowel movements in morbidly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2020
  • Vedoucí: doc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OSTRUSZKA, Petr. Změny v poruchách vyprazdňování po laparoskopické sleeve gastrektomii. Ostrava, 2020. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chirurgické obory / Chirurgické obory

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.