Theses 

Význam programatického nákupu internetové reklamy na českém trhu – Jana Šušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jana Šušková

Diplomová práce

Význam programatického nákupu internetové reklamy na českém trhu

The importance of programmatic buying in online advertising on the Czech market

Anotace: Diplomová práce se zabývá představením programatického nákupu internetové reklamy se zaměřením na model Real-time bidding v kontextu internetového marketingu. Na základě provedeného výzkumu práce zhodnocuje současný význam a predikuje budoucí vývoj programatického nákupu internetové reklamy na českém trhu v komparaci s vývojem v zahraničí. Pomocí dílčích datových analýz práce posuzuje účinnost a významnost programatického nákupu internetové reklamy z pohledu předního vydavatele internetové reklamy Seznam.cz.

Abstract: The thesis is concerned with introduction of programmatic buying with the focus on the Real-time bidding model in the context of online marketing. Based on the analysis of secondary research it evaluates the present importance and predicts the future development of programmatic buying on the Czech market in comparison to the development in foreign countries. By author´s own several data analyses the thesis evaluates the effectiveness of programmatic buying in online advertising and the significance of its use from the perspective of the prominent Czech publisher Seznam.cz.

Klíčová slova: programatický nákup, Real-time bidding, internetový marketing

Keywords: online marketing, Real-time bidding, programmatic buying

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Václav Stříteský
  • Oponent: Filip Hromek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69514


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 20:13, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz