Bc. Lucie KŘIVÁČKOVÁ

Diplomová práce

Marketing management vybrané neziskové organizace pro zajištění udržitelného rozvoje

Marketing management of a selected non-profit organization to ensure sustainable development
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na marketing management vybrané neziskové organizace směřující k udržitelnému rozvoji. Cílem této práce bylo navrhnout opatření směřující k udržitelnosti, čehož bylo dosaženo pomocí účelného a efektivního marketingového plánu. Marketingový plán obsahuje analýzu současné situace, doplňující anketu, výzkumy dárcovství a další externí a interní faktory. Na základě těchto dat …více
Abstract:
The presented work is focused on marketing management of a selected non-profit organization aimed at sustainable development. The aim of this work was to propose measures aimed for sustainability, which was achieved through an effective marketing plan. The marketing plan includes an analysis of the current situation, a supplementary poll, donation surveys and other external and internal factors. Based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘIVÁČKOVÁ, Lucie. Marketing management vybrané neziskové organizace pro zajištění udržitelného rozvoje. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/