Nikola Krumniklová

Bakalářská práce

Czech Media Coverage of Religious Issues in China

Czech Media Coverage of Religious Issues in China
Anotace:
Cílem této práce je zodpovědět výzkumnou otázku jak česká média informují o náboženských otázkách v Číně. Teoretická část práce je věnována krátkému popisu pozadí česko-čínských vztahů a také třem vybraným náboženstvím v Číně, jako je křesťanství, buddhismus a islám. Druhá praktická část se věnuje kvantitativnímu a kvalitativnímu výzkumu. Výzkumná otázka je zodpovězena pomocí …více
Abstract:
The aim of thesis is to answer the research question of how Czech media report on religious issues in China. Theoretical part is devoted to brief description of Czech-Chinese relations and also to three chosen Chinese religious (Christianity, Buddhism, and Islam). The second analytical part deals with quantitative and qualitative research. The research question will be answered by using the coding …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
International Territorial Studies / International Development Studies