Naďa Rosová

Diplomová práce

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk

DCC GARCH Covariance Models of Time Series and Application on Analytical VaR Calculation
Anotace:
Práce se zabývá modelováním kovariancí zisků a ztrát realizovaných během let 2004 -- 2012 u tří akciových indexů (FTSE 100, Euronext 100 a S&P 100) metodou DCC GARCH. Jsou použity dva způsoby výpočtu, a to model odhadnutý ze všech hodnot a model klouzající po tisíci hodnotách. Pro porovnání vhodnosti modelů je vypočtena analytická jednodenní VaR pro portfolio složené z příslušných indexových certifikátů …více
Abstract:
In this diploma thesis there are modeled covariances of gains and losses in the years 2004 - 2012 of three stock market indices (FTSE 100, Euronext 100 and S&P 100) using the method DCC GARCH. Two ways of calculation are employed. The first approach is to calculate just one model from all available data, the second is using always only one thousand values and moving forward with one day steps. For …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 2. 2014
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Marek Kolman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40178

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma