Pavel MAREK

Bakalářská práce

Tělesné složení u fotbalistů mládežnických reprezentací U16-U19 stanovené přístrojem InBody 720

Body composition of young Czech football (soccer) players category U16-U19 determined using InBody 720
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tělesným složením mládežnických fotbalových reprezentantů dorostenecké kategorie (U16-U19). Celkem bylo naměřeno 157 probandů, kteří byli rozděleni podle věku do čtyř skupin. Měření proběhlo bioelektrickou impedanční analýzou, využito bylo multifrekvenčního přístroje InBody 720. Vybrané hodnoty tělesného složení byly statisticky zpracovány a vyhodnoceny. Data byla dále …více
Abstract:
This thesis deals with the body composition of Representatives junior youth football category (U16-U19). A total of 157 measured probands were divided by age into four groups. This is measured bioelectrical impedance analysis was used multi-frequency InBody 720 Selected body composition values were statistically processed and evaluated. Data were also compared between age groups. For the compared values …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREK, Pavel. Tělesné složení u fotbalistů mládežnických reprezentací U16-U19 stanovené přístrojem InBody 720. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kon06a kon06a/2
21. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
21. 5. 2014
Marklová, E.
22. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.