Mgr. Věra Dvořáková

Diplomová práce

Stilmittel in der Prosa von Judith Hermann: "Alice". Ein Vergleich des deutschen Originals mit der tschechischen Übersetzung

Style Elements in the Prose of Judith Hermann: "Alice". A comparison with the translation into Czech.
Abstract:
The diploma thesis deals with the translation analysis of the book Alice, which was written by Judith Hermann. The theoretical part deals with the problems of translation of fiction literature, with the stylistics discipline, especially with the stylistic effects of a text. It is also focused on the author herself, her creation, reviews and of course her book “Alice” including the translator Tereza …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá rozborem překladu knihy „Alice“, jejíž autorkou je Judith Hermann. V teoretické části je nastíněna problematika překladu beletristických děl, dále stylistiky a zvláště stylistických prostředků. Představena je zde i samotná autorka, její tvorba, kritické ohlasy, také kniha „Alice“ včetně překladatelky Terezy Samotamové. V praktické části jsou využity teoretické poznatky, na …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
  • Oponent: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta