Martin Mlčoch

Master's thesis

Popis obchodního B2B procesu a jeho ověření ve vybrané technologické firmě

Description of B2B sales process and it’s verification on specific technology company
Abstract:
Tato diplomová práce zpracovává téma B2B obchodu. Za cíl si klade přiblížení vývoje B2B obchodu, vysvětlení základních principů a procesu fungování moderního obchodu mezi firmami. Popisuje vývoj, využití a trendy v B2B obchodu, obchodní proces, osobnost obchodníka i aktivity, které jsou v obchodním procesu vykonávány. Z praktického hlediska nabízí vhled do skutečnosti, jak se k obchodu staví a vykonává …more
Abstract:
This Diploma Thesis deals with B2B sales. The objective is to bring closer the evolution of B2B sales, explain the basic principles and the process of the modern business operations between companies. It describes development, utilization and trends in B2B, the salesman’s personality and business process along with activities that are being carried out. It also offers an insight into how the business …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Michal Andera
  • Reader: Lukáš Cypra

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74176

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Theses on a related topic