Bc. Lenka KUCHAŘOVÁ

Diplomová práce

Využití spektrálně optických metod ke studiu vlivu teplot a světla na vlastnosti thylakoidních membrán a makroorganizaci PPC

Using of spectral optical methods for study of temperature and light influence on the properties of thylakoid membranes and PPC macroorganization
Anotace:
Cílem práce bylo studovat vliv zvýšené teploty a nadměrné ozářenosti na strukturu fotosyntetického aparátu. Hlavní metodou bylo měření nízkoteplotních (77 K) fluorescenčních spekter intaktních jehlic semenáčků smrku ztepilého (Picea abies L.) a listů huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana). Oba typy rostlin byly pěstovány v růstových komorách při nízkých hodnotách fotosynteticky aktivní radiace (50 …více
Abstract:
The aim of the thesis was to study influence of high temperature and excessive irradiance on the structure of photosynthetic apparatus using 77 K fluorescence spectra of intact leaves of spruce (Picea abies L.) and thale cress (Arabidopsis thaliana). Both types of plants were grown in growth chamber under low photosynthetically active radiation (50 ?mol.m-2.s-1). Before the measurement plants were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUCHAŘOVÁ, Lenka. Využití spektrálně optických metod ke studiu vlivu teplot a světla na vlastnosti thylakoidních membrán a makroorganizaci PPC. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta