Adam Macejka

Diplomová práce

Princípy modelovania DWH pre Retail v prostredí IBM

Princípy modelovania DWH pre Retail v prostredí IBM
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vysvětlením principů modelování datového skladu pro maloobchod v prostředí IBM. Teoretická část práce se zabývá a vysvětluje samotný maloobchod a jeho analytické potřeby. Zároveň se v ní nachází i informace o možnostech využití BI v retailu a analýza možností datového modelování. V praktické části je navrhnutý datový model, vybudovaný datový sklad a vytvoření dashboardů v …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the explanation of the principles of modeling of data warehouse for retail in IBM environment. The theoretical part contains and explains retail itself and its analytical needs. At the same time, there is also information on the possibilities of using BI in retail and analysis of data modeling options. In the practical part is a proposed data model, a built data warehouse …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá vysvetlením princípov modelovania dátového skladu pre maloobchod v prostredí IBM. Teoretická časť práce sa zaoberá a vysvetľuje samotný maloobchod a jeho analytické potreby. Zároveň sa v nej nachádzajú aj informácie o možnostiach využitia BI v retaile a analýza možností dátového modelovania. V praktickej časti je navrhnutý dátový model, vybudovaný dátový sklad a vytvorenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Jan Pour
  • Oponent: Lukáš Ivanko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68679