Bc. David Fábry

Bakalářská práce

Development centrum – nástroj rozvoje zaměstnanců

Development Centre - Employees' Development Tool
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá konceptem nástroje Development centra a rozvojem zaměstnanců. Výchozí metodologií pro teoretickou část práce je rešerše odborné literatury. Aplikační část práce se věnuje systému Development centra v konkrétní organizaci.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the concept and various tools of the Development Centre and employees’ development in general. The default methodology of the theoretical part consists in a professional literature research. The application part of the thesis is devoted to the Development Centre system analyses in a particular organization.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní