Ladislava PROCHÁZKOVÁ

Diplomová práce

Genderové stereotypy pohledem dětí na 1. stupni základní školy

Gender stereotypes from the perspective of children at primary school
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou genderu a především postojem dětí mladšího školního věku k genderovým stereotypům. Teoretická část je věnována definici genderu a souvisejících pojmů. Dále jsou zde představeny základní biologické a psychosociální teorie genderu. Pozornost je zaměřena také na vývoj genderové identity u dětí. V závěru jsou uvedeny nejčastější genderové stereotypy, včetně …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the concept of gender and particularly with early school age children's attitude towards gender stereotypes. The theoretical part includes the definition of gender and related terms. Furthermore, basic biological and psychosocial theories of gender are examined there. There is also focus on the development of gender identity in childhood. The most frequent gender stereotypes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2017
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Ladislava. Genderové stereotypy pohledem dětí na 1. stupni základní školy. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta