Kateřina ZÍTKOVÁ

Bakalářská práce

Porovnání uplatnění žáků učňovského oboru Prodavač a maturitního oboru Obchodník, na trhu práce

Comparison of students' use with student program Salesman and student program Trader in the labor market
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou oborů zaměřené na obchod a to: učební obor Prodavač a maturitní obor Obchodník, a jejich uplatnění na trhu práce. Dále práce přibližuje nezaměstnanost v Mladoboleslavském regionu. Výzkum byl uskutečněn s pomocí Integrované střední škole v Mladé Boleslavi, kde se oba obory vyučují. Byli osloveni absolventi, kteří ukončili studium ve školním roce 2016/2017. …více
Abstract:
Annotation Bachelor thesis concerns comparison between two fields of study focused on the trade: apprenticeship field Salesman and graduation field Merchant, and their application at labor market. Furthermore the thesis concerns the unemployment in the region of Mladá Boleslav. The research was realizen in cooperation of Integrated high school in Mladá Boleslav, where both fields of study are taught …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÍTKOVÁ, Kateřina. Porovnání uplatnění žáků učňovského oboru Prodavač a maturitního oboru Obchodník, na trhu práce. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.