Károly Oláh

Bakalářská práce

Porovnanie marketingových stratégií Volksbank a Raiffeisen Bank

Comparing the marketing strategies of Volksbank and Raiffeisen bank
Abstract:
My thesis is focused on what effect the financial crisis had on the activities of banks. I am going to present the structure of our national banking industry and some foreign banks operating in Hungary. Through the introduction of the marketing strategy of two foreign banks (Raiffeisen and Volksbank) I am aiming to demonstrate how a bank’s acquired positions can be held or lost and how client circles …více
Abstract:
Vo svojej diplomovej práci by som chcel ukázat, ako pôsobila financná kríza na cinnost banky. Objasnujem tiež štruktúru domáceho bankového systému a bánk, ktoré u nás pôsobia. Na základe marketingových stratégií dvoch zahranicných bánk (Raiffeisen, Volksbank) som pozoroval, ako si banka môže udržat, resp. stratit získanú pozíciu, ako by sa dalo udržat si, resp. rozšírit okruh klientov. Pri skúmaní …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2012
  • Vedoucí: MSc. István Gerják
  • Oponent: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management