Michaela ŠTOVČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Rusové a jejich vztah ke Karlovým Varům

The Russians and their relationship to the Karlovy Vary
Abstract:
The bachelor thesis describes one of the most interesting towns in Western Bohemia - a spa town Karlovy Vary. I tried to disclose historical importance of this town not only in the Czech history, but also in Russian history and to show interrelationship of the Russians and Karlovy Vary. I focused my attention on history of the town, on its most important natural resources - thermal water and its …více
Abstract:
Bakalářská práce se týká jednoho z nejzajímavějších měst v západních Čechách - Karlových Varů. Ve své bakalářské práci jsem se pokusila odhalit význam tohoto města nejen v české historii, ale i v ruské a poukázat na vzájemný vztah Rusů a Karlových Varů. V práci se zaměřuji na historii města, na jeho nejdůležitější přírodní zdroj - termální vodu i její hlavní úlohu v lázeňství, na známé ruské návštěvníky …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Celerová Jaroslava

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/