Bc. Simona Žabková

Diplomová práce

Faktory ohrožující bezpečnost seniorů v léčebnách dlouhodobě nemocných

Factors threatening safety of elderly patients in long-term hospitals
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou zajištění bezpečí seniorů v léčebnách dlouhodobě nemocných a odhaluje riziková místa při poskytování zdravotní péče. Teoretická část charakterizuje stárnutí, geriatrického pacienta a současnou péči o seniory v České republice. Identifikuje kvalitu poskytované péče a zabývá se riziky ve zdravotnickém zařízení. Praktická část zjišťuje, které faktory mohou pacienta …více
Abstract:
This thesis deals with ensuring the safety of older people in hospice and reveals risky places in the provision of health care. The theoretical part describes aging, geriatric patients and current care for the elderly in the Czech Republic. It identifies the quality of provided care and deals with risks in a healthcare facility. The practical part finds out which factors may endanger the patient's …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Marie Marková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta