Ing. Andrea Lopatová

Bakalářská práce

Personální řízení podniku

Personal management of company
Anotace:
Práce se zabývá personálním řízením firmy. Popsány jsou oblasti nábor, kariéra a rozvoj zaměstnanců a zapojení zaměstnanců. Cílem je ukázat důležitost personálních procesů v řízení podniku, detailněji je zhodnotit v konkrétní firmě a posoudit jejich přínos popř. navrhnout řešení ve slabých místech. Práce je logicky dělena do 4 částí. První z nich se věnuje teoretické stránce zmíněných oblastí. Poskytuje …více
Abstract:
The thesis deals with personal management of company. There are areas of recruitment, career and development and involvement of personnel described. The target is to show importance of personal processes in company management, go to detailed evaluation in concrete company and review it´s benefit, eventually to suggest solution in weaknesses. The thesis is logically separated into the four parts. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: PhDr. Luděk Vajner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní