Tomáš Beneš

Bakalářská práce

Nezaměstnanost a sociálně ekonomická situace nezaměstnaných v regionech Benešov a Litoměřice

Unemployment and socio-economic situation of the unemployed in the regions Benešov and Litoměřice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností a sociálně-ekonomickou situací nezaměstnaných v regionech Benešov a Litoměřice. Cílem práce je komparace regionu s nízkou nezaměstnaností a regionu s vyšší nezaměstnaností. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce soustředí na trh práce, lidský kapitál, nezaměstnanost, měření nezaměstnanosti, politiku zaměstnanosti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the unemployment and socio-economic situation of the unemployed in the regions of Benešov and Litoměřice. The aim of the thesis is to compare the region of lower unemployment with the region of higher unemployment. The thesis is divided into the both theoretical and practical parts. In the theoretical part, the thesis focuses on the labour market, human capital, unemployment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Škorňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů