Tomáš Červinka

Bakalářská práce

Analýza nákladů náborového řízení z pohledu Employer Brandingu ve firmě Continental Barum, s.r.o.

The Cost Analysis of the Recruitment Process in Terms of Employer Branding in Continental Barum, s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů náborového řízení z hlediska Employer Bran-dingu ve společnosti Continental Barum, s.r.o. Cílem teoretické části je zpracovat poznatky vztahující se k problematice analýzy a řízení nákladů a provést literární rešerši v oblasti Em-ployer Branding a lidských zdrojů, a poté stanovit teoretická východiska pro zpracování praktické části. Cílem praktické části …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with cost analysis of the recruitment process in terms of Employer Branding in Continental Barum, ltd. The purpose of theorethical part is to process findings related to the cost management and analysis, realize a literary research in the field of Em-ployer Branding and Human Resources management, and to state the theoretical basis for processing the practical part. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Červinka, Tomáš. Analýza nákladů náborového řízení z pohledu Employer Brandingu ve firmě Continental Barum, s.r.o.. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe