Mgr. Šárka Vaněčková

Bachelor's thesis

Jak přispívá Montessori pedagogika k rozvoji dítěte

Montessori pedagogic contribute to development of child
Anotácia:
Bakalářská práce Jak přispívá Montessori pedagogika k rozvoji dítěte má dvě části. V teoretické části se snaží nastínit základní principy pedagogiky Montessori, jako jsou senzitivní období, svoboda jako základ, polarizace pozornosti, úloha pedagoga či materiál Montessori. Praktická část přináší kvalitativní výzkum, který se snaží odpovědět na výzkumnou otázku.
Abstract:
Bachelor thesis of How Montessori pedagogic contribute to development of child has got 2 parts. It tries to outline basic principles of pedagogy Montessori – like a sensitive phases, freedom as a basis, polarization of attention, kompetence of trachet or material of Montessori in theoretical part. Qualitative part brinks answers to research question.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedúci: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta