Theses 

Classroom Management and Strategies for Effective Classroom Management – Lenka KAJEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / AJ-ČJ

Lenka KAJEROVÁ

Diplomová práce

Classroom Management and Strategies for Effective Classroom Management

Classroom Management and Strategies for Effective Classroom Management

Abstract: This thesis deals with the term classroom management, its most important parts and strategies for effective classroom management. This thesis is divided into four parts: theoretical background, methods, results and commentaries and implications. In the theoretical background, the term classroom management and its most important parts are discussed. In methods, research methods and tools which were used in the research part are described. The research part is divided into two sections. First, questionnaires and its analyses are described. Second, the results of the personal teaching diary, which was taken during English lessons at the 13th Elementary school in Pilsen, are discussed. The overall results of both research parts are accompanied. Finally, implications for language teaching, limitations of the research and suggestions for further research are discussed at the end of this thesis.

Abstract: Hlavním tématem této diplomové práce je efektivní řízení třídy jeho hlavní části a strategie pro efektivní řízení třídy. Tato práce obsahuje čtyři části: teoretickou část, metody, výsledky a komentáře a implikace. V teoretické části je popsán termín efektivní řízení třídy, jeho hlavní části a zároveň i strategie pro efektivní řízení třídy. Metodická část se zabývá použitými metodami a nástroji, které byly během výzkumu použity. Samotná výzkumná část je rozdělena dvou částí. Dotazníky a jejich analýza tvoří první část. Druhou část pak výsledky deníku, který byl psán v průběhu hodin anglického jazyka na 13. Základní škole v Plzni. Implikace pro výuku jazyků, omezení výzkumu a návrhy na další výzkum jsou popsány na konci práce.

Keywords: řízení třídy, učitel, student, pravidla, chování, uspořádání třídy

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Libuše Lišková, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49706 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KAJEROVÁ, Lenka. Classroom Management and Strategies for Effective Classroom Management. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:07, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz