Bc. Silvia Chovanová

Diplomová práce

Modulace buněčné diferenciace u sarkomových linií pomocí kyseliny all-trans retinové a inhibitorů LOX/COX

The modulation of the cell differentiation of sarcoma cell lines with all-trans retinoic acid and LOX/COX inhibitors
Anotace:
Konvenční chemoterapie využívaná během minulých desetiletí v rámci léčby dětských onkologických onemocnění byla obvykle vysoce toxická a nespecifická, proto se v současnosti hledají jiné způsoby protinádorové léčby. Jednou z možností je indukovaná diferenciace transformovaných buněk do terminálních stádií. Jako induktory diferenciace se nejčastěji využívají retinoidy, především kyselina all-trans retinová …více
Abstract:
In past, therapeutic approaches used for treating pediatric malignacies revealed high toxicity and low specificity. Therefore, new approaches in the therapy of cancer are needed. One possibility is induced differentiation of cancer cells into mature phenotypes. Retinoids, especially all-trans retinoic acid, are frequently used for the induction of the cell differentiation. However, they show substantial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miroslava Krzyžánková, Dr. rer. nat.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta