Mgr. Aneta Rybníčková

Bakalářská práce

Binokulární vidění - vývoj, principy, vyšetření

Binocular vision - development, principles, examination
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou binokulárního vidění. Obsahuje kapitoly, které se týkají anatomie oka se zaměřením na okohybné svaly. Dále kapitoly o fyziologii a patologii binokulárního vidění a kapitolu o šilhání, které s binokulárním viděním úzce souvisí. Hlavní částí práce je popis vyšetření šilhajícího dítěte v závislosti na věku, včetně vyšetření jednoduchého binokulárního …více
Abstract:
The presented bachelor´s work deals with sphere of binocular vision. Includes sections that refer anatomy of the eye with a view to oculomotor muscles. Further sections about physiology and pathology of binocular vision and section about strabismus, that closely conjoint with binocular vision. The main part of this work is description examination a child with strabismus depending up to the age, inclusive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
  • Oponent: MUDr. Helena Pellarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie

Práce na příbuzné téma