Ing. Petr Šotter

Bakalářská práce

Správní trestání v přestupkovém řízení, jeho účelnost a alternativy

Administrative Punishment in Offense Proceedings, its Effectiveness and Alternatives
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá současným stavem správního trestání v přestupkovém řízení v České republice, jeho způsoby možného postihu protiprávního jednání a jeho účelností. Je mnoho prací, které se zabývají průběhem samotného přestupkového řízení zejména z hlediska právní teorie. Tato práce by však měla přinést pohled z výkonu praxe s využitím praktických zkušeností úředníka zabývajícího se přestupkovým …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the current state of administrative punishment in misdemeanor management in the Czech Republic, its possible sanctions of infringements and its usefulness. There are many works that deal with the process itself especially in terms of legal theory. This work should, however, bring a view of practical experience of officers dealing with the misdeed proceedings. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní