Bc. Petr Sulženko

Diplomová práce

Unie pro Středomoří: Komparace návrhu prezidenta Sarkozyho a současného stavu

The Union for the Mediterranean: Comparison of the President Sarkozy‘s Proposal and the Recent State
Anotace:
Magisterská práce se porovnává návrh prezidenta Sarkozyho na vytvoření Středomořské unie a současný stav Unie pro Středomoří k 1. lednu 2012. Práce je rozdělena do třech hlavních celků. První se zabývá historií vztahů Francie a Středomořské oblasti. Ve druhé části je představen model Středomořské unie podle návrhu Nicolase Sarkozyho a současná podoba Unie pro Středomoří. Třetí část je samotnou komparací …více
Abstract:
Master thesis compares President Sarkozy's proposal to create a Mediterranean Union and the current state of the Union for the Mediterranean to the date of 1 January 2012. The work is divided into three main parts. The first part deals with the history of relations of France and the Mediterranean region. The second part presents the model of the Mediterranean Union as proposed by Nicolas Sarkozy and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií