Mgr. Alžběta Pastrnková

Bakalářská práce

Vzdělávací programy v biologii

Biology education programs
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá srovnáním vzdělávacích programů v biologii. Jedná se o srovnávání dřívějších školních systémů se současnou poměrně novou reformou Českého školství, podle které se začalo učit 1. 9. 2009 na všech gymnáziích.
Abstract:
The bachelor thesis deals with comparation of educational programs in biology. The study compares previous school systems with contemporary reform of the Czech school system. According to this reform it started to educate at all grammar school since 1. 9. 2009.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta