Melisa Macová

Bakalářská práce

Translidé jako nově se formující cílová skupina sociální pedagogiky

Transgender people as the newly forming target group of social pedagogy
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje život transsexuálů ve společnosti. Teoretická část se zaměřuje na transsexualitu, její historii, výskyt transsexuálních osob v populaci, také jako marginální skupinu sociální pedagogiky, legislativu a diskriminaci. Praktická část práce se zabývá zkušenostmi participantů s uvědoměním si své transsexuality, jejich coming-outem, zkušenostmi s diskriminací, na základě příslušnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the lifeof transgender people in our society. Thema in focus in the theoretical part is on transsexuality, it's history, the ccurrence of transgender people, also as a marginalised group of people in social pedagogy, legislation and discrimination. The participants' experience with their transsexuality realisation. Their coming out, experience and discrimination that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Macová, Melisa. Translidé jako nově se formující cílová skupina sociální pedagogiky. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe